Α.Α. KARAVIAS S.A.

 VETERINARY MEDICINES 

Cleaners For Cattle

Amo-Des

Solution of Benzyldimethylammonium Chloride.
Cleaner for all farmroom surfaces.

Please reload

©2017 Created by Karavias S.A.

Karavias_Logo.png

karavias.sa@gmail.com
Τηλ +30 6942 467 442

Λυκούργου 169, Καλλιθέα  

176 75 Ελλάδα