Α.Α. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Καθαριστικά Για Περιστέρια

Amo-Des

Διάλυμα Χλωριούχου Βενζυλδιμεθυλαμμωνίου.
Καθαριστικό για όλες τις επιφάνειες θαλάμων εκτροφής.

Badesalz

Άλατα για Λουτρά των Αγωνιστικών Περιστεριών Απαραίτητα για την Υγιεινή Περιποίηση των Φτερών.

Please reload

©2017 Created by Karavias S.A.

Hubbard
S.P Veterinaria
Karavias_Logo.png
Novogen
Provitim

karavias.sa@gmail.com
Τηλ +30 6942 467 442

Λυκούργου 169, Καλλιθέα  

176 75 Ελλάδα