Α.Α. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Grooming & Care For Swine

Propolis Balm

Concentrated propolis extract.
Preparation for external use.
Relieves irritation and eliminates redness of the skin.

Please reload